Onnistuneen ikääntymisen yhteisö – Etäpalvelu Helmi PK -yritysten tukena vanhusten kotipalveluissa

Vuosi 2020 on ollut vaikeasti ennustettavissa ja tämä on myös Helmessä tarkoittanut oman ydinosaamisen tarkastelemista sekä asiakkaiden muuttuvien tarpeiden ymmärtämistä. Loin jo viime keväänä suunnitelmaa Onnistuneen ikääntymisen yhteisöstä, jossa ideana on tarjota asiantuntijafoorumi osaamisen tueksi kaikille vanhusten parissa työskenteleville – niin hoitajille, asiantuntijoille kuin muillekin vanhuspalveluita kehittäville henkilöille sekä kotipalveluyrityksille.

Ikääntyneiden kotipalvelut ovat väestön ikääntymisen johdosta kasvava ala, johon tullaan yhä useammin myös erilaisella koulutustaustalla ja työkokemuksella – jopa kokonaan vanhustyön ulkopuolelta. Lisäksi hoiva-alan koulutuksen saaneet eivät välttämättä ole omissa opinnoissaan saaneet ikäteknologiaan liittyvää koulutusta tai törmänneet etäpalveluihin vanhuspalveluissa. Tässä haluan olla osaamisen tukena ja Onnistuneen ikääntymisen suunnannäyttäjänä.

Etäpalvelu Helmen opinnäytetyön tekijä (Minna Sandström 03/2020, Metropolia AMK) kuvaa hyvin muuttuvaa toimintaympäristöä, joka koskettaa myös vanhuspalveluita: “Digitalisoituva toimintaympäristö koskettaa tavalla tai toisella kaikkia organisaatioita. Edelläkävijät ovat myös vanhustyön organisaatioissa niitä, joilla on vahvat menestymisen edellytykset.” Muutos voi olla myös pelottavaa, mutta välttämätöntä kuten koronapandemia ja ns. pakollinen digiloikka on osoittanut.

Hyvää loppuvuotta & parempaa Uutta Vuotta 2021!

t. Laura