Etäpalvelu Helmi


Meidän tarinamme ja missiomme

Helmi etäpalvelu

Mistä kaikki sai alkunsa?

Etäpalvelu Helmen idea syntyi syksyllä 2018, kun palasin hoitovapaalta töihin Kaunialan Sairaalaan Palvelu-TV etälähetysten pariin. Palvelun kohderyhmänä olivat tuolloin sotainvalidit ja lesket.

Erittäin pidetty ja jo useita vuosia toiminut palvelu oli tuonut iloa ja turvaa monille, keski-iältään jo yli 90-vuotiaille vanhuksille. Virtuaalistudiossa oli päivittäin niin jumppaa kuin juttelua etälähetyksinä osallistujien kuvapuhelimille.

Kun palvelu päätettiin lakkauttaa, syntyi iso huoli jäljelle jäävistä asiakkaista – miten he pärjäävät ilman päivittäistä aamujumppaa ja letkeitä visailuja?

Tästä lähti käyntiin Etäpalvelu Helmen ideointi ja suunnittelu, mikä johti 2019 alkuvuonna yrityksen perustamiseen.

Oma taustani

Olen valmistunut vuonna 2008 terveystieteiden maisteriksi kotikaupunkini Jyväskylän yliopistosta. Pääaineena minulla oli gerontologia ja kansanterveys, eli olen koulutettu vanhuspalveluiden asiantuntija.

Työkokemusta olen hankkinut monipuolisesti yli 10 vuoden ajalta muun muassa viriketoiminnan ohjauksesta, vanhusten kotipalveluista ja kotihoidosta. Vuodesta 2009 olen toiminut myös erilaisissa kehittämishankkeissa, joissa olen ollut mukana kehittämässä kotikuntoutusta ja etäpalveluita ikäihmisille.

Minulle on kertynyt kokemusta ja näkemystä siitä, mistä hyvä ikääntyminen rakentuu yksilötasolla ja yhteiskunnassamme.

Laura Etäpalvelu Helmi

Onnistunutta ikääntymistä

Etäpalvelu Helmi haluaa olla mukana luomassa uudenlaista onnistuneen ikääntymisen toimintakulttuuria Suomessa. Tähän kuuluvat myös ikäihmisten etäpalvelut, jotka tarjoavat laajat mahdollisuudet ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseen!

Haluamme tuoda esille arvopohjaa arvokkaasta ja hyvästä vanhenemisesta, joka on tärkeä osa myös vanhusalan positiivista imagoa. Oman Pro Gradu tutkielmani olen tehnyt Onnistuneesta ikääntymisestä (Ikääntyneiden käsityksiä onnistuneesta vanhenemisesta, Laura Lehtinen, 2008/JYU).

Helmipalvelut 2022-2023 – ryhmätoimintaa onnistuneen ikääntymisen tueksi!

Vanhuspalveluissa on otettu digiloikkaa koronapandemian jälkeen, ja etäpalveluiden mahdollisuudet alkavat kirkastua nyt myös laajemmin eri toimijoille. Teemmekin Helmessä tänä päivänä yhteistyötä eri teknologiakumppaneiden ja sote-organisaatioiden kanssa tuottamalla kuntouttavia ja virkistäviä sisältöjä asiakkaidemme älylaitteille.

Iloksemme olemme huomanneet, että älylaitteiden hankinta ja ns. lainalaitteiden käyttö ovat jonkin verran lisääntyneet. Edelleen tarvitaan kuitenkin enemmän rohkeutta ottaa etäpalveluita käyttöön myös kunnissa!

Etäpalveluiden rinnalle haluamme kehittää myös asuinalueemme ikäihmisten hyvinvointia Vihdissä. Olen itse työskennellyt myös kotipalveluissa alueellamme ja tiedän, miten lujilla ikääntyneet omaishoitoperheet ja yksin asuvat seniorit ovat.

Vihdissä ei ole enää vuosiin ollut kunnan järjestämää päivätoimintaa. Yhä useammalla ikäihmisillä on ajanvietteenä ainoastaan televisio eikä esimerkiksi juttuseuraa omista ikätovereista.

Helmi Päivätoiminta ja Omaistuvat ovat syntyneet tunnistetusta tarpeesta kehittää kotona asumista tukevia vanhuspalveluita alueemme ikäihmisille. Palvelun suunnitteluvaihe on menossa ja toiminta käynnistyy loppuvuodesta 2022 Vihdissä.

Etäpalvelut Suomessa

Olen ollut jo vuodesta 2009 mukana kehittämässä ikäihmisten toimintakykyä tukevia etäpalveluita erilaisissa kehittämishankkeissa muun muassa Miina Sillanpään Säätiöllä ja Kaunialan Sairaalassa. Kaikissa hankkeissa on lähtökohtana ollut kuntouttava tai virkistävä etäryhmätoiminta tai etäpalvelut, joita on tarjottu ikääntyneille tai kuntoutujille säännöllisesti.

Esimerkiksi Kaunialan Sairaalan Palvelu-TV-toiminta oli sotainvalidien osalta hyvin merkityksellistä toimintaa ja tuki jokapäiväistä hyvinvointia, sillä erilaisia etälähetyksiä koteihin oli päivittäin. Ymmärsin jo tuolloin, että kotiin vietävät erilaiset etäpalvelut tulevat vielä olemaan kova juttu meillä Suomessa!

Tukea digipalveluiden käyttöön

Meillä on vielä olemassa seniorisukupolvi tai sukupolvet, jotka tarvitsevat paljon tukea pystyäkseen käyttämään erilaisia digitaalisia palveluita ja ikäteknologiaa. Tekniikan toimivuus, käyttökoulutukset ja yksilöllinen jatkuva tuki ovat avainasemassa onnistuneille käyttökokemuksille ja siten etäpalveluiden säännölliselle käytölle.

Tulee myös muistaa, että tekniikka ja digitaaliset palvelut itsessään eivät kuntouta ketään – tarvitaan laadukkaita sisältöjä! Reaaliajassa tapahtuva ryhmätoiminta, videotallenteet, VR-lasien hyödyntäminen kuntoutuksessa ja monta muuta ratkaisua, jotka ovat jo olemassa ja odottavat toimialan markkinoiden laajentumista.

Etäpalvelut osana ennaltaehkäiseviä vanhuspalveluita

Ennaltaehkäisevät vanhuspalvelut ovat kunnissa ja tulevilla hyvinvointialuilla tärkeässä roolissa, sillä meillä on hoitajapula ja yhä tiukemmat resurssit sote-palveluissa.

Näin ollen esimerkiksi jo 60+ etänä kotiin tuotetut palvelut ovat kustannustehokas ratkaisu ja mahdollistaa eri kuntoisille ja eri ikäisille senioreille helpon ja mielekkään tavan saada lisää kontakteja ja huolehtia omasta hyvinvoinnista ja toimintakyvystä.

Etäpalveluita kannattaa ottaa jo hyvissä ajoin käyttöön, jotta niiden käyttöä osataan myös korkeammassa iässä ja jotta omassa kodissa pystyisi teknologian tukemana asumaan mahdollisimman pitkään.