Etapalvelu ilo hyvinvointi terveys

”Talvikuulumisia” Helmestä!

Tammikuun blogipostaus on jäänyt kokonaan tekemättä, sillä kiirettä on pitänyt uusien pilottiprojektien myötä (huh!). Tässä kirjoituksessa kuulumisia omaishoidon piloteista.

Etäpalvelu Helmessä on käynnissä kaksi erittäin mielenkiintoista pilottiprojektia liittyen Omaishoitajien tukemiseen etäpalvelumallilla. WinNova Porin lähihoitajaopiskelijoiden innokas joukko on mukana Helmen & WinNovan yhteisessä digikehittämispajassa, jossa tutustutaan etäteknologian mahdollisuuksiin osana omaishoitoperheiden tukemista etäpalveluilla. Viisi viikkoa kestävässä pilotissa kehitetään myös opiskelijoiden digiosaamista mm. toiminnallisten menetelmien testaamista etäryhmissä. Alkukyselyn perusteella etäpalvelut koetaan kiinnostavina ja erityisesti ohjatut keskustelu- ja liikuntaryhmät ikäihmisten kotiin, jotka ovat esimerkiksi yksinäisiä.

Toinen juuri alkanut pilotti liittyy puolestaan kotona asuvien omaishoitajien tukemiseen osana etänä toteutettavaa OmaisOiva -ryhmätoimintaa. Hiiden Omaishoitajat ohjaavat ryhmiä osana valtakunnallista OmaisOiva -toimintaa, jossa korostuu ryhmien tarjoama vertaistuellinen näkökulma. Kokeilusta innostunut OmaisOiva-ohjaaja ideoi myös toimintaa laajemmin osaksi mm. OmaisOiva -kahvila toimintaa, jossa ideana on jakaa tietoa esimerkiksi terveyteen ja hyvinvointiin tai erilaisiin saatavilla oleviin palveluihin liittyen.

Olin viemässä laitteita HelmiOmaishoitajat -pilottiin osallistuville kotiin, ja aiemmat ajatukset omaishoitajien palvelun kehittämisen tarpeellisuudesta vahvistuivat näissä kodeissa käytyjen keskustelujen ja havaintojen pohjalta. Monella omaishoitajalla on selvästi tarve purkaa omia tunteitaan ja saada tukea kotiin, varsinkin jos sieltä poistuminen on työlästä. HelmiOmaishoitajat -palvelu kehitetään vastamaan juuri näitä tarpeita, kuunnelleen aidosti omaishoitajien omia ajatuksia siitä millaisista etäpalveluista he hyötyisivät.

Terv. Laura & Etäpalvelu Helmi