Etäpalvelu Helmi Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelujen laatu ei ole rahasta eikä resursseista kiinni!

Kun seuraa viimeaikaista uutisointia vanhuspalvelujen huonosta laadusta, tulee ihmetelleeksi, onko etäteknologiaa vielä riittävästi hyödynnetty osana laadukasta hoivaa? Minusta ei. Esimerkiksi videovälitteiset kuvapuhelut ikääntyneille koteihin ovat jo lisääntyvässä määrin eri paikkakunnilla Suomessa käytössä, ja näitä on kehitetty jo vuosien ajan osana erilaisia kehittämishankkeita. Silti etäpalvelujen monia mahdollisuuksista ei ole hyödynnetty riittävästi vanhuspalveluissa!

Suomessa on edelleen liian vähän toimintakykyä tukevaa virikkeellistä etäpalvelua

Olen itse ollut kehittämässä erilaisia etäpalveluja vanhusväestölle vuodesta 2009. Koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri gerontologiasta ja näin ollen asiantuntija juuri vanhuspalveluissa. Kuvapuhelin yhtenä etäteknologian mahdollistajana tuli minulle tutuksi Kaunialan Sairaalassa, jossa Palvelu-TV nimellä ollut etäpalvelu oli käytössä sotainvalideilla ja leskillä. Mielestäni moni nykyinen hoivapalvelujen tuottaja hyötyisi isosti juuri kuvapuhelinpalvelun käyttöönotosta.

Etäpalvelu mahdollistaa virikkeellisen ja psykososiaalista sekä fyysistä toimintakykyä ylläpitävän sisällön. Palvelutaloissa esimerkiksi hoivatyö vie niin paljon aikaa, että virikkeellinen toiminta on usein hyvin pientä tai jopa olematonta. Kotihoidossa puolestaan on vielä vähemmän resursseja eikä virikkeellistä toimintaa useinkaan ole edes kirjattu osaksi asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Monissa kunnissa olevissa kehittämishankkeissa on innostuttu pilotoimaan kuvapuhelimia, mutta kunnista itsestään harvoin on etäpalvelun sisällöntuottajiksi, kun lähes aina perushoiva priorisoidaan ”kaiken muun” edelle. Toisin sanoen Suomessa on edelleen liian vähän käytössä juuri toimintakykyä tukevaa virikkeellistä etäpalvelua, joka samalla mahdollistaisi myös kuntien omat tavoitteet mahdollisimman pitkästä kotona asumisesta ja ns. terveistä elinvuosista.

Business Finlandin rahoittamana ja YritysVihdin asiantuntijoiden tukemana

Tiesitkö että Business Finland rahoittaa vanhusten hyvinvointipalvelujen kehittämistä ja innovaatioita? Itse kuulin Business Finlandin innovaatioseteleistä ensimmäistä kertaa perustaessani omaa yritystä ja YritysVihdin asiantuntijoiden avulla haku onnistui helposti ja nopeasti. Pian olimme jo työn touhussa ja suunnittelemassa kuinka parhaiten autamme loppuasiakkaita, varmistamme palvelun laadun sekä myös yrityksen strategiaa, palvelujen muotoilua, myyntiä ja katelaskelmia. Minut yllätti erityisen positiivisesti se, kuinka ripeästi yritystoiminnan alkuvaihe onnistui ja miten paljon uusia ideoita ja valmiita verkostoja sain itselleni!

Etäpalvelu Helmi tarjoaa uudenlaisen etäpalvelujen kulttuurin Suomeen

Laadukas hoiva turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä on mahdollista saavuttaa etäpalveluja hyödyntämällä. Tästä näkökulmasta ja tarpeesta syntyi oma etäpalveluja tuottava yritys, Etäpalvelu Helmi. Helmen tavoitteena on olla laadukas ja monipuolinen senioreiden etäpalvelujen tuottaja, joka haluaa olla rakentamassa uudenlaista senioreiden etäpalvelujen toimintakulttuuria Suomeen. Etäpalvelu Helmen palvelutarjonta ulottuu yli 65-vuotiaisiin kotona asuviin senioreihin sekä suur-asiakkaisiin, kuten hoiva- ja palvelukeskukset, palvelutalot, kotihoito ja kirkon palvelut ikääntyneille ja muut pk-yritykset, järjestöt ja yhteisöt.

Helmi palveluja joka lähtöön

Onko sinulla lähipiirissäsi tai työpaikalla yli 65-vuotiaita senioreja? Voisivatko he hyötyä Helmen palveluista?

HelmiJumppa ja HelmiPorinat ovat palvelupaketit, jotka tukevat monipuolisesti kotona asuvan seniorin toimintakykyä ja tuovat samalla iloista tekemistä ja vertaistukea muista ikätovereista. Näihin paketteihin sisältyy myös omaisliittymä, jolloin seniori voi jutella kätevästi kuvayhteyden avulla omaisen tai ystävän kanssa.

HelmiLäheiset -paketti mahdollistaa yhteydenpidon minne päin Suomea tahansa. Sen avulla voit soittaa kuvapuheluita joko yhden tai useamman läheisen kanssa tai vaikka ryhmäkuvapuhelun yhdessä seniorin lasten ja lastenlasten kanssa. Tämän avulla saat lisäturvaa seniorille, asuipa hän sitten omassa kodissaan, palvelutalossa tai hoivakodissa!

HelmiYritys-paketeissa eri organisaatiot voivat ostaa Helmen sisältöjä osaksi omaa toimintaansa. Helmi voi auttaa myös suunnittelemaan nykyistä palveluistasi etäpalveluja, esimerkiksi ottamalla kuvapuhelinpalvelut osaksi kotihoivaa ja näin korvata pienemmät kotikäynnit kuvayhteydellä. Tämä paketti nostaa yrityksesi palvelun laatua ja näin voit erottua kilpailijoistasi!

Haaste parantaa vanhuksille tarjottavia palveluja

Jos luet tätä vanhuspalvelujen tuottajan, asiantuntijan, esimiehen tai poliitikon silmin, niin haastan sinut mukaan jakamalla tätä tekstiä eteenpäin omissa verkostoissasi! Kenelle Sinä jaat tämän kirjoituksen?