Yhteenvetoa Helmen ensimmäisestä vuodesta

Aloitin vuoden 2019 viimeisen blogipostauksen ideoinnin marraskuussa järjestettyjen Hyvinvointiteknologian messujen annista, sillä se oli Helmelle ponnahduslauta uusien yhteistyötahojen ja verkostojen saamiseen näin ensimmäisenä toimintavuonna. Mutta aloitetaan kuitenkin ensin siitä miksi Helmi on olemassa!

Minulle tuli 2018 syksyllä, vieläpä valtakunnallisena Senior Surf -päivänä, vahva tunne siitä, että lähden kehittämään senioreille iloa ja hyvinvointia lisääviä etäpalveluita kotiin. Kaunialan Palvelu-TV toiminta oli saanut minut nimittäin vakuuttuneeksi siitä, että tälle palvelulle olisi varmasti kysyntää ja se tukisi aidosti seniorin toimintakykyä monipuolisesti. Olin tuolloin kolmen erittäin pienen lapsen äiti, mutta koin vahvasti että haluan satsata tähän ja tehdä samalla myös yhteiskunnallisesti merkittävää työtä senioreiden hyvinvoinnin eteen. Helmi perustettiin tammikuussa 2019 ja tästä käynnistyi palvelun suunnitteluvaihe.

Myöhemmin keväällä käynnistyi ensimmäinen pilotti: HelmiJumppa & HelmiPorinat -pilotti toteutettiin huhti-kesäkuun aikana yht. 6:lle kotona asuvalle seniorille Vihdin ja Lohjan alueella. Haastatteluiden perusteella saadut palautteet korostivat kotiin vietävien virikkeellisten ja aktivoivien palveluiden tärkeyttä. Tämä on linjassa myös muiden vastaavien mm. kehittämishankkeiden kanssa, joissa seniorit ovat kokeneet etäryhmät merkityksellisinä ja omaa arkea rikastuttavana.

Kesälomien jälkeen alkoi 3kk kestävä Dumppaa Diabetes -kokeilumme, jossa saimme testata etävertaisryhmän- ja tuen mallia työikäisillä henkilöillä Kokeilun Paikassa. Kokeilussa pyrittiin tukemaan osallistujia pysyviin elintapamuutoksiin etävalmennuksella ja etävertaistuella. 12 viikon kokeilun jälkeen onnistuimme erityisesti tässä: 80 % aktiivisesti valmennukseen osallistuneista oli lisännyt 1-2 säännöllistä liikuntakertaa viikkoonsa. Kokeilun ohessa tarjoutui mahdollisuus myös Sitran Vaikuttavuuden Bootcamp – työpajoihin, jossa oli kattavasti tietoa vaikuttavuuslähtöisestä liiketoiminnasta. Dumppaa Diabetes etävertaismallia on myös hyödynnetty omaishoitajien palveluiden suunnittelussa.

Loppuvuosi onkin sitten mennyt entistä kiihtyvällä tahdilla, sillä Porissa ja Raumalla järjestettyjen Hyvinvointiteknologian messujen ansiosta Helmipalveluita tullaan kehittämään sekä oppilaitosyhteistyössä että omaishoidon puolella. Keväällä 2020 on lisäksi alkamassa Hiiden Omaishoitajien kanssa pilotti sekä kaksi HelmiPistettä myös Hiiden alueella. Toisen HelmiPisteen yhteydessä tehdään geronomi-opiskelijan opinnäytetyö palvelutalolle (“hoitohenkilökunnan sitoutuminen etäteknologiaan”). Opinnäytetyön tekijä jakaa kanssani intohimon kehittää vanhuspalveluita paremmaksi, josta olen erittäin iloinen! Ko. opinnäytetyö tulee myös hyödyttämään asiakasorganisaatioiden tarpeiden syvempää ymmärtämistä, mikä auttaa Helmeä palveluiden edelleen kehittämisessä ja laadun varmistamisessa.

Näissä INNOSTUNEISSA merkeissä jatketaan kehittämistä heti alkuvuonna 2020!

Hyvää Joulua juuri Sinulle! *< : )

T: Laura & Etäpalvelu Helmen tiimi