Ajankohtaista asiaa ja HelmiPilotin yhteenveto!

Etäpalvelu Helmi on valittu Dumppaa Diabetes -kokeiluun, jonka järjestää Valtioneuvoston kanslia ja Motiva Oy. Kokeilun tarkoituksena on Helmi Hyvinvointivalmennus -mallin avulla luoda kustannustehokas ja helppo etäyhteyttä hyödyntävä ratkaisu tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyyn riskiryhmässä oleville keski-ikäisille henkilöille.

Tästä lisätietoa kokeilusta »

Etäpalvelu Helmen tärkein palveluiden kohderyhmä tulee jatkossa olemaan eri organisaatiot. Helmipalvelut alkoivat kiinnostamaan muitakin organisaatioita, kun palvelua esiteltiin erilaisissa tapahtumissa. Lisäksi hoiva-alalla on valtava tarve kehittää uusia ratkaisuja palveluiden tehokkaaseen järjestämiseen. Myös muut hyvinvointialan yritykset hyötyvät palvelujensa tarjoamisesta etäyhteyden avulla.

Helmipalveluissa on syksyllä 2019 myynnissä ns. EtäYstävä -palvelu kaikille asiakkaille, joilla HelmiJumpat tai Helmiporinat -paketti. Helmi EtäYstävä -malli mahdollistaa kahdenvälisten kuvapuheluiden soittamisen Ystävät-ryhmään kuuluvien kesken, jossa voi keskustella Ystävät -ryhmään kuuluvien kanssa. Ryhmässä ei ole ohjaajaa, vaan ideana on että juttuseuran kaipuun yllättäessä soittamalla ryhmään saa jutella yhden tai useamman henkilön kanssa tiettynä kellon aikana päivittäin. Ryhmään soittavat henkilöt ovat mukana samoissa ohjatuissa Helmiryhmissä, jolloin he ovat siten tuttuja toisilleen.

Syksyllä 2019 Helmipalvelut ovat myös eri organisaatioille myynnissä tietokoneelle asennettavan helppokäyttöisen ohjelmiston avulla. Kesäloman jälkeen tästä tulossa lisätietoja!

Etäpalvelu Helmen 3kk kestävä pilottijakson tulokset:

Alku ja loppuhaastattelun perusteella voidaan todeta, että kokeilussa mukana olleet ovat kokeneet saaneensa lisää volyymia elämään ja tekemistä aamupäiviin

Mukana olleet eivät haastattelun perusteella osanneet vaatia/ehdottaa kokeilun ulkopuolelta uusia juttuja, mutta ovat valmiita lähtemään mukaan kun toimintaanjärjestetään. Erityisesti keskustelut, tuolijumpat, bingo ja tietokilpailut ovat olleet suosittuja.

Haastatteluissa tuli selvästi esiin, että ihmisiä kaivataan ryhmiin lisää, mutta palvelun laajentuessa se hoitunee itsestään.

Musiikkia on kaivattu, erityisesti sitä vanhaa musiikkia, kunkin ihmisen henkilökohtaisen historian mukaan.

Osalla haastatelluista oli myös tarve purkaa menneisyytensä solmukohtia keskustelun kautta.

Ihmiset ovat pääosin innokkaita lähtemään mukaan kukin tilanteensa puitteissa ja oman päivärytmin mukaan. Osa haluaa nukkua päivällä ja aamupäivään onkin toivottu kovasti ohjelmaa, että saadaan päivä kulkemaan.

Palvelun hinnan muodostuessa esteeksi olisi toivottavaa järjestää rahoitus julkiselta puolelta. Tämä on kuitenkin kilpailukykyinen tapa pitää ihmisiä kunnossa ja aktivoida heitä omassa kotonaan.

Haastatteluista vastanneena

Anne-Mari Burakoff

Tulosten yhteenveto:

Pilotin 3kk testijakso onnistui hyvin ja toi myös Etäpalvelu Helmen suunnittelutiimille uusia näkökulmia jatkoa varten. Kaikkien tärkein onnistuminen oli mielestäni palvelun herättämä kiinnostus osallistujissa ja kaikissa niissä tilaisuuksissa, joissa Helmi etäpalvelua on esitelty. Helmipalvelut olivat keväällä Länsi-Uudellamaalla esittelyssä etenkin some-markkinoinnissa ja myöhemmin myös suoraan yrityksille tapahtuneissa yhteydenotoissa pk-seudulle. Palvelu kiinnosti myös omaishoitajia tai muistisairaan läheisiä.

Pilotissa mukana ollut omainen, jolla palvelutalossa asuva muistisairas 95v. äiti:

”Silloin kun yhteys on toiminut, se on todella hieno asia, voimme näyttää kotia, tuttua maisemaa, valokuvaa, kirjoja, monenlaista. Voimme katsella yhdessä äidin posteja, vaatteita, neuvoa häntä hakemaan jonkin asun, esineen tai menemään jääkaapille ja pyytää näyttämään mitä tuotteita siellä on, ohjeistaa muistisairasta monella tavalla, paljon paremmin kuin puhelimessa. Vuorovaikutus on hienoa, on voitu vaikka laulaa yhdessä! ”.

Applen laitteissa oli kuitenkin ongelmia koko pilotin ajan, ja siksi omaisliittymää ei voida lähitulevaisuudessa ainakaan myydä niille omaisille, joilla Ipad tai Iphone. Myös tekniset ohjeistukset tähän liittyen koettiin hankalina. Onneksi ongelma rajautui ainoastaan Applen käyttöjärjestelmään!

Helmipalvelut ovatkin jatkossa loistava mahdollisuus järjestää uudenlaista senioreille tarjottavia etäpalveluita kunnissa ja kotipalvelussa. Esim. Kunta voi tarjota seniori-ikäisille erilaisia ryhmiä kuvapuheluiden välityksellä tai ostaa asiakkailleen ohjattuja Helmen ryhmiä. Myös muut terveys- hoiva- ja hyvinvointialan yritykset pystyvät helmipalveluiden avulla tarjoamaan kattavampia, ajasta ja paikasta riippumattomia sekä kustannussäästöjä tuovia etäpalveluita.

Ps. Haastan itseni myös Dumppaa Diabetes -kokeiluun…..katso lisää elokuussa, niin selviää minkä elintapoihin liittyvän haasteen olen itselleni asettanut….

Aurinkoa ja Hyvinvointia juuri Sinun kesääsi!

t. Laura