Helmi Hyvinvointivalmennuksen kuulumisia

Kesäkuussa koottiin ryhmä ja työstettiin valmennuksen sisältöjä

Aloitimme osallistujien rekrytoinnin heti saatuamme tietää valinnasta. Ideana oli, että hankimme osallistujia Karviaisten kuntayhtymän ja Maa- ja kotitalousnaiset ry:n kautta. Näin saimme sitoutettua kunnan mukaan projektiin. Ison järjestön jäsenistö taas oli hyvä, nopea ja edullinen tapa hoitaa rekrytointi Facebookin kautta. Saimme nopeasti kokoon ryhmän halutun kokoisen ryhmän, yhdeksän henkilöä.

Suunnittelimme myös alustavan valmennusohjelman. Ideana oli tarjota osallistujille valmennusta kaikkien yhteistyökumppaneiden sekä Helmen hyvinvoinnin asiantuntijan avulla. Pilates Center Nummela ohjaa etänä liikuntaa seitsemän kertaa. Teknisenä yhteistyökumppanina toimii Arctic Connect (=AC)

Elokuussa valmennus vauhdikkaasti käyntiin

Elokuun alussa valmennusohjelma oli aikataulutettu. Karviaisten kuntayhtymässä oli vastuuhenkilöitä lomalla, ja heiltä saimme lopulta vain yhden osallistujan. Myös Karviaisille ajateltu diabeteshoitajan luento on vielä auki.

Työstimme osallistujille taustakysymyslomakkeen, jossa kartoitettiin tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä sekä taustaa elintapamuutokseen ja toiveisiin liittyen. Kaikki osallistujat palauttivat aikataulussa kyselyn. Osallistujilta tiedusteltiin myös sopivia valmennusajankohtia sekä kysyttiin kirjallisesti lupa valokuvien ottoon ja julkaisuun Helmen somekanavilla.

Osallistujille toimitettiin tarkat ohjeet TrueConnector -sovelluksen lataamisesta sekä yhteystiedot teknisestä tuesta. Haasteita aiheutti se, että valmennukset ovat ilta-aikaan, jolloin AC:n tekninen tuki ei ole auki. Kehityskohteeksi toteamme, että jatkossa osallistujien pitää asentaa ohjelma päiväaikaan tai iltaan pitää järjestää tuki, jotta ohjelma toimii kaikilla valmennuksen alkaessa. Tämä on tärkeä havainto, koska toisen valmennuksen aikaan edelleen neljä henkilöä ei onnistunut osallistumaan etänä.

Tekniset haasteet selätettiin

Ensimmäinen valmennus 12.8. osallistujia oli neljä ja valmentajia kaksi, Laura ja Leena. Kerroimme ohjelmasta, esittelimme henkilökohtaisen hyvinvointiohjelman, johon pyydettiin määrittelemään alkutilanne, tavoitteet ja toteutus. Suunnitelma sisältää viikko-ohjelman, jossa osallistujat täyttävät pääteemoittain (ruokailu, liikunta, mielen hyvinvointi) hyvinvointituokiot, sisällön, toteutumisen ja arvioinnin. Teknisiä haasteita oli melko paljon, mm. ääni kiersi ja kuvayhteys pätki. Opimme tästä, että testaamisessa pitää olla iso joukko osallistujia, nyt olimme testanneet sovelluksen kahdestaan. Asioita selvitettiin AC:n kanssa heti samalla viikolla, ja ne saatiin ratkottua. Yhteyksiä testattiin vielä ennen toista valmennusta.

Toinen valmennus oli 21.8. teemana hyvinvointisuunnitelma ja motivaatio. Osallistujia oli kolme, yksi 1. valmennukseen osallistunut ei onnistunut pääsemään linjoille.