Korona tuli ja pakotti yli 70-vuotiaat koteihinsa eristykseen – eikä sote-päättäjillä ja kunnilla ole tietoa etäteknologian hyödyntämisestä vanhuspalveluissa!

Säätiö jätti käyttämättä mahdollisuuden tukea heikoimmassa asemassa olevia senioreita

En voi olla ajattelematta tätä: jos Etäpalvelu Helmen suunnittelema hanke kotona asuvien vanhusten tueksi olisi hyväksytty eräässä säätiössä, niin tällä hetkellä ko. kunnan alueella jopa 14 senioria saisivat etäohjattuja ryhmiä viikoittain sekä päivittäin seuraa ryhmäläisistä, ja lisäksi toiset 14 henkilöä myöhemmin. Tämä Helmen suunnittelema hanke olisi ollut näille kotona asuville vanhuksille merkittävä tuen muoto! Kohderyhmäksi oli nimittäin kaavailtu yli 75 -vuotiaat kaukana palveluista asuvat, yksinäiset vanhukset sekä ne ikäihmiset, jotka eivät enää pääse liikkumaan kodin ulkopuolella. Mutta tukea tähän ei ko. säätiö halunnut antaa, olihan kyseessä ”vielä alussa oleva” start up-yritys. Tämä tapaus havahdutti huomaamaan, että yhteiskunnassamme on erittäin iso työ edessä, jotta ihmiset ja organisaatiot saadaan ymmärtämään etäpalveluiden moninaiset hyödyt!

Tarvitaan laajaa yhteistyötä – myös yritysten kanssa

Yksi asia, mikä itseäni häiritsee kovasti, on myös haluttomuus yhteistyöhön niillä tahoilla, joiden joukko ikäihmisiä erilaisissa järjestöissä ja yhdistyksissä hyötyisivät laajasti etäpalveluista?! Elämme jo sentään 2020-luvulla, joten mielestäni kuntien ja järjestöjen tulisi kyetä tekemään yhteistyötä vanhusväestön hyvinvoinnin eteen – vaikka toisessa päässä olisikin niinkin pelottava asia ”kun voittoa tavoitteleva yritys”. Etäpalvelu Helmestä tehty opinnäytetyö ”Hoitajien näkemyksiä etäteknologiaan sitoutumisesta hoivakodissa: HelmiPiste osana innovatiivisia etäpalveluja” osoittaa ison tarpeen sote-organisaatioiden digiosaamisen kehittämiselle juuri vanhustyössä ja johtamisessa.

Positiivisiakin esimerkkejä yhteistyöstä onneksi löytyy! Etäpalvelu Helmellä on nimittäin hyvin alkanut yhteistyö Hiiden Omaishoitajien kanssa, jossa testataan HelmiOmaishoitajat -etävertaistuen mallia sitovassa omaishoitotilanteessa olevilla ikääntyneillä omaishoitajilla. Pilotin vastuuhenkilöt ovat innostuneita ja ymmärtävät hyvin etäteknologian mahdollisuudet vertaistuen ja ryhmätoiminnan järjestämisessä. Vallitsevan tilanteen vuoksi Suomessa tällä hetkellä ainut (?) OmaisOIva -ryhmä on juuri HelmiOmaishoitajat!

Kunnille saatava vahva ekosysteemi vanhuspalveluiden digitalisoimiseen

Kunnilla on nyt peiliin katsomisen paikka erityisesti siinä, miten he voisivat turvata kotona asuvia senioreita jatkossa – ratkaisu löytyy etäpalveluista! Etäpalvelu Helmi ehdottaakin, että jokainen kunta tekee oman ns. digistrategian vanhuspalveluihin ja tähän mukaan luettuna omaishoidon palvelut. Lisäksi palvelusetelit ja muut tuet, tulee saada kaikille niille yrityksille, jotka tarjoavat etäpalveluita kotona asuville senioreille tai omaishoitajille. Kuntien tulee nyt lähteä laaja-alaiseen yhteistyöhön vanhuspalveluiden laadun turvaamiseksi!

Yhteistyöhön kuntien kanssa lähtee Etäpalvelu Helmen lisäksi SOTE-Osuuskunta Suomi, jonka Parasta Palvelua Paikallisesti -toimintamalli tukee kuntia ja maakuntia verkostomaisella yhteistyöllä laatu edellä!

Ole yhteydessä meihin:

Laura Teittinen / Etäpalvelu Helmi Oy www.etapalveluhelmi.fi

Petri Sipilä / SOTE-osuuskunta Suomi https://www.soteosksuomi.fi/