Kuulumiset ja kokeilun yhteenveto

Helmi Hyvinvointivalmennus on päättynyt loppukeskusteluun ja kirjallisiin palautteisiin.

Erityisesti säännöllisen liikunnan lisäämisessä ryhmä on onnistunut erittäin hyvin: 80 % aktiivisesti valmennukseen osallistuneista on lisännyt 1–2 säännöllistä liikuntakertaa viikkoonsa.

Mitattavissa tuloksissa saavutettiin vaikuttavuutta: 22 %:n osallistujien vyötärönympärys kapeni kaksi cm. Myös BMI laski keskimäärin 5 %.

Kaikki osallistujat arvioivat saaneensa elintapa-asioihin uusia ajatuksia ja ideoita. Liikuntakaveri, ruoka- ja unirytmin parempi hallinta ja kasvisten käyttö olivat valmennuksen aikana parantuneet useilla osallistujilla.

Dumppaa diabetes -kokeilun aikataulu oli tiukka. Helmi Hyvinvointivalmennus työstettiin kesäkuussa, ja aloitettiin elokuun alussa. Sisältö oli pääosin osallistujien mielestä hyvää. Motivaatio todettiin olevan elintapamuutoksen ydinasia. Tämä oli Helmi-tiimin tiedossa, ja se oli tärkein painopisteemme valmennuksissa. Siitä huolimatta osallistujat kokivat, että parantamisen varaa on.

Tekniikan osalta opimme, että yhteyksien toimiminen pitää etukäteen tarkistaa kaikkien osallistujien kanssa ja tarvittaessa hankkia oheislaitteita tai päivityksiä tietokoneille.

Valmennuksen alussa olisi hyvä olla yksi kasvokkain tapaaminen, mikäli ryhmä olisi suppeammalta alueelta. Ryhmäohjauksen lisäksi toivottiin yksilöohjausta. Sitä oli tarjolla, mutta vain yksi osallistuja hyödynsi. Pari osallistujaa toivoi tiukempaa, ”pakolla” ohjaamista.

Osallistujille tarjottiin kahta erilaista jatkovalmennusta, joihin osoitettiin kiinnostusta.

Summa Summarum: Helmi Hyvinvointivalmennus on kustannustehokas ja vaikuttava tapa elintapaohjaukseen. Valmennukseen on hyvä sisällyttää yksilöohjaus, tsemppikaveri sekä 6–12 kuukauden päähän tilanteen tarkistus.