Sote-palveluissa muhii iso ongelma – nyt on viimeinen hetki tarttua etähoivaan!

Aiemmassa Helmen blogikirjoituksessani toin esiin juuri etäpalveluiden tarpeellisuuden osana järkevää sote-palveluiden järjestämistä, joka on nähtävästi erittäin ajankohtainen asia juuri nyt! Olen seurannut erityisesti Luoteis-Uusimaa lehteä, Hesaria sekä omaa hoitajista ja lääkäreistä koostuvaa tuttavapiiriäni, joissa esille ovat tulleet valtava työmäärä, kiire ja siitä johtuva ylikuormittuneisuus. Eräskin ystäväni vaihtoi koululääkäriksi, kun ei kestänyt terveyskeskuslääkärinä huonosti organisoitua ja valtavaa työmäärää, ja sitä ettei työtä voinut tehdä hyvin – saati sovittaa ruuhkavuosiin!

Terveyskeskuslääkäreiden ja kotihoidon työntekijöitä yhdistää juuri jatkuva kiire, kasvavat asiakasmäärät ja olemattomat vaikutusmahdollisuudet omaan työhön. Lisäksi tk lääkäreillä 15-20 min. vastaanottoajat ovat liian lyhyitä, koululääkäriksi vaihtanut ystäväni kertoo.

Mitä sitten voitaisiin tehdä toisin?

Hyviä ratkaisuja tarjottu jälleen tämän päivän Hesarissa olevassa jutussa, jonka on kirjoittanut itsekin lääkärinä toimiva Minerva Krohn.

”Kokemuksen mukaan suuri osa tavallisista yhteydenotoista terveyskeskukseen voidaan hoitaa tällä tavalla joko puhelimitse tai sähköisesti. Kun jonot on purettu, voidaan fyysistä vastaanottoa tarvitsevalle potilaalle järjestää aika samana päivänä.”

Juuri sähköinen yhteydenpito: puhelin, sähköposti, videokuvapuhelu tai kuvapuhelu (seniorit) sekä siten työn uudelleen organisointi hyödyttäisi niin lääkäreitä, hoitajia kuin asiakkaitakin. Ne kunnat tai kaupungit, joissa jo etäteknologiaa hyödynnetään ovat malliesimerkkeinä muille. Näkisin, että Pohjois-Suomi voisi toimia tässä veturina, sillä sähköiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (Virtu) ovat siellä osana toimivaa hoivakokonaisuutta.

Toivomme, että kunnat ja kaupungit, joissa etähoivaa ei vielä ole, ottavat mahdollisimman pian käyttöönsä nämä tarjolla olevat mahdollisuudet. Ylikuormittuneet hoitajat, lääkärit sekä hoivan kohteena olevat ihmiset eivät muuten voi hyvin.

Yt, Helmen tiimi

Laura Teittinen, TtM

Leena Nieminen, ETM